Asociatia de proprietari este forma de organizare a coproprietarilor dintr-o cladire cu mai multe spatii si are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.  Infiintarea asociatiei este utila pentru o mai buna administrare a proprietatii si pentru reprezentarea proprietarilor in relatiile cu tertii.

Cati membrii poate avea o asociatie de proprietari?

Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal care se anexeaza la acordul de asociere.

In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in conditiile in care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata. In aceasta situatie, daca este cazul, asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire isi reglementeaza intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexa la acordul de asociere.

Acte necesare:

Procesul verbal al adunarii de constituire ( model ) Acordul de asociere ( model ).

Continut :  Adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate; numele si prenumele tuturor proprietarilor; descrierea proprietatii (descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii); enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna; cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna. Statutul asociatiei ( model ) Avizele furnizorilor de utilitati

La incheierea contractelor sunt necesare urmatoarele documente:– copie de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari;- copie de pe documentul de confirmare a codului fiscal si numarul contului din societatea bancara;- contractul-tip al agentului economic prestator de servicii;- scrisoare de garantie bancara pentru o suma acoperitoare a costurilor pe o perioada de o luna de varf pentru serviciul furnizat.Contractul-tip al agentului economic furnizor se poate completa cu obiectii la contract, acceptate de ambele parti. Cerere pentru dobandirea personalitatii juridice.

Cum se obtine? Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.

Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie. Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor.

Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de constituire se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati.

Organizare:

– Adunarea generala ( atributii )- Presedinte ( atributii ) Vicepresedinte Comitet executiv ( atributii ) Comisie de cenzori ( atributii )

Cheltuieli lunare:

Cheltuieli pe persoana (apa rece si calda; combustibil pentru prepararea apei calde; gaze naturale; energie electrica; iluminarea scarii; instalatii scara si forta lift; salubritate salarii pentru curatenie; materiale consumabile pentru intretinere; alte servicii ce deservesc proprietarii) Cheltuieli pe cota parte indiviza (fonduri stabilite; cheltuieli administrative; intretinerea liftului; intretinerea interfonului; salarii pentru administrator, contabil, casier, fochist, portar etc.; prime; credite bancare; alte servicii catre proprietatea comuna) Cheltuieli pe consumatori tehnici (energia termica sub forma de caldura, combustibilul pentru incalzire, costuri pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala).

Comandarea stampilelor se poate face la orice agent economic de profil, de catre persoana delegata de asociatia de proprietari.

Deschiderea unui cont bancar:

Pentru deschiderea contului la societatea bancara sunt necesare, de regula, urmatoarele acte: copie legalizata de pe statutul asociatiei de proprietari;- copie legalizata de pe acordul de asociere; copie legalizata de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari; formular pentru specimen de semnatura, care se completeaza la societatea bancara si suma pe care asociatia de proprietari doreste sa o depuna, reprezentand capitalul social.Deschiderea contului la societatea bancara se face de catre presedintele asociatiei de proprietari impreuna cu contabilul acesteia.

Inregistrarea la Administratia Financiara:

Pentru obtinerea numarului de cod fiscal sunt necesare urmatoarele acte: formularul de inregistrare la administratia financiara, completat la masina de scris, semnat si stampilat; copie de pe statutul asociatiei de proprietari; copie de pe acordul de asociere; copie de pe sentinta judecatoreasca de constituire a asociatiei de proprietari.Inregistrarea la administratia financiara se face de catre persoana desemnata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.Inainte sa trecem la pasii efectivi pentru infiintarea unei astfel de asociatii, sa lamurim ce este de fapt o asociatie de proprietari.