Controlul antifrauda este efectuat de inspectorii antifrauda si poate fi de doua tipuri, in functie de operatiunile de verificare. Exista cateva reguli dupa care se desfasoara un control ANAF. Si, desigur anumite drepturi si obligatii, pe care contribuabilii le au atunci cand sunt supusi inspectiei, se pot aplica si in cazul controlului.

Totul despre controlul antifrauda ne explica specialisti cu expertiza in domeniu. Daca ai nevoie de un avocat in Bucuresti care sa te sustina, consilieze si sa te ajute atunci cand ai o inspectie fiscala, poti apela oricand la echipa ad-avocat.ro.

In Codul de procedura fiscala a fost introdusa, de la sfarsitul lunii februarie prin OUG nr. 8/2014, o sectiune noua, privind controlul antifrauda, separata de cea referitoare la inspectia fiscala. Cand inspectorii antifrauda supun firmele unui control antifrauda, acesta poate fi, conform HG nr. 520/2014 privind organizarea si functionarea ANAF, curent si tematic. Adica vizeaza operatiuni/activitati determinate.

Trebuie mentionat ca un control curent se efectueaza operativ si inopinat si are o acoperire mai larga – vizeaza legalitatea ansamblului activitatilor desfasurate de contribuabili, existenta si autenticitatea documentelor justificative, respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor.

In plus, in HG nr. 520/2014 se mentioneaza ca operatiunile de control curent pot fi facute in toate spatiile in care se produc, se depoziteaza sau se comercializeaza bunuri si servicii ori se desfasoara activitati comerciale, pentru prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care sunt interzise de legea romana sau cea comunitara.

Controlul antifrauda se efectueaza fara aviz prealabil

Atunci cand inspectorii antifrauda vin in control nu trebuie sa avizeze firmele supuse controlului, ca la inspectia fiscala. Desi controlul antifrauda nu presupune avizarea prealabila a contribuabilului, totusi inspectorii antifrauda trebuie sa se legitimeze atunci cand vin in control. TUn avocat Bucuresti specializat in procedura fiscala iti va explica faptul ca ordinul d e control tematic trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

·       obiectivele de verificat,

·       entitatea vizata,

·       perioada verificata, respectiv durata si momentul declansarii controlului.

Trebuie sa stii ca in cazul in care controlul se desfasoara la sediul contribuabilului, inspectorii au obligatia sa completeze registrul unic de control, adauga avocatii ad-avocat.ro.

Ce drepturi si obligatii au partile in timpul controlului antifrauda?

Specialistii in Drept Fiscal ne spun ca in cadrul unui control antifrauda, contribuabilii au dreptul:

·       de a fi ascultati

·       de a fi informati cu privire la constatarile inspectorilor

·       de a beneficia de asistenta de specialitate

In ceea ce priveste obligatiile contribuabililor, se puncteaza obligatia de a colabora cu organele de inspectie si de a furniza informatiile solicitate.

In ceea ce priveste atributiile inspectorilor antifrauda, este bine de retinut ca acestia au dreptul sa retina documente, sa confiste bunurile ilicite si sa confiste veniturile realizate din activitati comerciale considerate nelegale.

Conform OUG nr. 74/2013, inspectorii antifrauda fiscala, in indeplinirea atributiilor, au dreptul sa desfasoare o serie de activitati specifice:

·       sa verifice respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe drumurile publice, pe cai ferate si fluviale, in porturi, gari, autogari, aeroporturi, interiorul zonelor libere, in vecinatatea unitatilor vamale, antrepozite, precum si in alte locuri in care se desfasoara activitati economice;

·       sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea documentelor justificative in activitatile de productie si prestari de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor si sa aplice sigilii pentru asigurarea integritatii bunurilor;

·       sa confiste bunurile a caror fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si veniturile realizate din activitati comerciale ori prestari de servicii nelegale si sa ridice documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la dovedirea contraventiilor sau a infractiunilor;

·       sa dispuna luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda, sa isi instraineze ori sa isi risipeasca patrimoniul, iar daca in desfasurarea activitatii specifice constata imprejurari privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul evaziunii fiscale, sa sesizeze organele de urmarire penala;

·       sa legitimeze si sa stabileasca identitatea administratorilor entitatilor controlate, precum si a oricaror persoane implicate in savarsirea faptelor de frauda si evaziune fiscala si vamala constatate si sa solicite acestora explicatii scrise;

·       sa retina documente, sa solicite copii certificate de pe documentele originale, sa preleveze probe, esantioane, mostre si alte asemenea specimene si sa solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizarii actului de control.

·       sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile corespunzatoare;

·       sa aplice masurile prevazute de normele legale, sa verifice din punct de vedere fiscal, sa documenteze, sa intocmeasca acte de control operativ planificat sau inopinat privind rezultatele verificarilor, sa aplice masurile prevazute de normele legale si sa sesizeze organele competente in vederea valorificarii constatarilor;

·       sa opreasca mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a bunurilor si persoanelor transportate;

·       sa solicite date sau documente, de la orice entitate privata si/sau publica, in scopul instrumentarii si fundamentarii constatarilor cu privire la savarsirea unor fapte care contravin legislatiei in vigoare in domeniul financiar fiscal si vamal;

·       in timpul exercitarii atributiilor de serviciu sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si mijloacele de aparare din dotare, in conditiile legii;

·       sa utilizeze mijloacele auto purtand insemne si dispozitive de avertizare sonore si luminoase specifice, in conditiile legii;

·       sa constituie si sa utilizeze baze de date, inclusiv ale altor institutii publice, necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale, infractiunilor economico-financiare si a altor fapte ilicite in domeniul fiscal si vamal;

·       sa efectueze verificari necesare prevenirii si descoperirii faptelor de frauda si evaziune fiscala si vamala.

Trebuie spus ca in cursul unui control antifrauda, societatea poate fi reprezentata de administratorul acesteia sau de un imputernicit. De asemenea, societatea are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate pe parcursul controlului, astfel ca poate fi reprezentata si de catre un specialist. Un avocat Bucuresti specializat in astfel de proceduri poate fi de mare folos pentru a semnala abuzurile.

Ce documente utilizeaza inspectorii antifrauda?

Inspectorii antifrauda trebuie sa incheie procese-verbale de control/acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala. Conform Ordinului ANAF nr. 3721/2013, in activitatea de control, inspectorii antifrauda utilizeaza urmatoarele tipuri de documente:

·       procesul verbal – se intocmeste cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte penale.

·       procesul verbal de ridicare/restituire de inscrisuri – se completeaza de catre inspectorii antifrauda cu ocazia ridicarii/restituirii de documente si/sau inscrisuri, in conditiile legii.

·       procesul verbal de sigilare/desigilare – se intocmeste de inspectorii antifrauda cand exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa de lege sau se produce fara autorizatie, iar actiunea de control nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata ulterior; exista posibilitatea ca documentele, inscrisurile, bunurile necesare efectuarii controlului sa fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora in vederea ridicarii/retinerii acestora; in activitatile de monitorizare a transporturilor de bunuri; in alte cazuri in care se impune sigilarea, in conditiile legii.

·       invitatia – prin acest act contribuabilul este invitat si ii sunt solicitate lamuriri/inscrisuri de catre inspectorii antifrauda, la sediul acestora, in situatiile in care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului si nici intr-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Odata cu solicitarea prezentei contribuabilului la sediul Directiei Generale/Regionale Antifrauda Fiscala, prin formularul “Invitatie” sunt solicitate registre, documente de afaceri si orice alte inscrisuri. Articol redactat cu ajutorul ad-avocat.ro – Afla mai multe!

·       nota explicativa – prin acest document se solicita explicatii scrise reprezentantului contribuabilului, oricarui angajat al acestuia sau oricarei persoane implicate in savarsirea faptelor constatate, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta constatarile sau pentru clarificarea unor cauze si/sau imprejurari.